لطفا کمی صبر کنید

توسعه ناوگان ملی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت گفت: به سرعت و طی دو سال آینده ناوگان ملی را توسعه می دهیم.