لطفا کمی صبر کنید

مردم یادشان هست که او وعده دهنده میلیونی اشتغال را فریبکار خوانده بود!!