لطفا کمی صبر کنید

ناصربابایی معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی شد

با حکم مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش ناصربابایی معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی شد.