لطفا کمی صبر کنید

تعطیلی قمارخانه‌های آنلاین انگلیس برای مقابله با سوءاستفاده از کودکان

دولت انگلیس برای تعطیلی تعدادی وب سایت کازینوی آنلاین اقدام کرده که با هدف سوءاستفاده از کودکان و خالی کردن جیب آنها راه اندازی شده بودند.