لطفا کمی صبر کنید

شبکه برق ایران و عراق ماه آینده سنکرون می‌شود

سرپرست وزارت نیرو با تأکید بر اینکه شبکه برق ایران و عراق ماه آینده سنکرون خواهد شد، گفت: برای بازسازی برق عراق و زیرساخت‌های آن، سنکرون برق ایران و عراق ضروری است.