لطفا کمی صبر کنید

اتهام وزیر صنعت به وزارت جهاد کشاورزی+ فیلم

وزیر صنعت گفت: در حال فشار آوردن به وزارت جهاد کشاورزی هستیم که مرغ مازاد مرغ داران را به‌موقع خریداری کند اما به دلیل بی کفایی این مهم روی نداده است.