لطفا کمی صبر کنید

لزوم تعیین تکلیف وضعیت تراکنش های مشکوک بانکی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به وزیر اقتصاد بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت تراکنش های مشکوک بانکی تاکید کرد .