لطفا کمی صبر کنید

تعیین دستمزد،جدی ترین دغدغه کارگران/کوه مشکلات اقتصادی در برابر حمایت دولتی از کارگران ایستاده است

تعیین دستمزد کارگران و دست یافتن به دستمزدی منطقی، رفع‌کننده بسیاری از معضلات معیشتی این قشر خواهد بود.