لطفا کمی صبر کنید

ضرورت بررسی آثار ریزگردها بر شبکه برق

مدیرعامل شرکت توانیر گفت:رشد مصرف، تغییر آب و هوا و اقلیم و نقش آن ها در مصرف برق باید مورد بحث قرار بگیرد.