لطفا کمی صبر کنید

نسخه مدرن سازی نظام آماری تدوین خواهد شد/جهانگیری درباره اشتغال 1.5 میلیون نفری صحبت نکرده است

پارسا گفت:نسخه مدرن سازی نظام آماری تدوین و موازی کار حذف خواهد شد که البته باید مصادیق آن را مشخص کرد.