لطفا کمی صبر کنید

سهم بیش از 50 درصدی بخش خصوصی در تولید برق مصرفی

سرپرست وزارت نیرو گفت:بیش از 50 درصدبرق مصرفی به وسیله بخش خصوصی تولید می شود.