لطفا کمی صبر کنید

۷۰درصد تراکنش‌ مشکوک بانکی مربوط به چه کسانی است؟

- مهر نوشت: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به وزیر اقتصاد بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت تراکنش های مشکوک بانکی تاکید کرد و ۷۰ درصد این تراکنش ها را مربوط به کسانی دانست که فاقد کد اقتصادی هستند.