لطفا کمی صبر کنید

کاربران نظر دادند/ فرهنگ مصرف و کیفیت نان افزایش یابد

- کاربران خبرآنلاین معتقدند که «برای جلوگیری از دورریز و هدرروی نان، هم باید کیفیت نان افزایش یابد و فرهنگ مردم تغییر کند.»