لطفا کمی صبر کنید

چه عاملی موجب افزایش قیمت نفت شد؟

- گزارش ها نشان می دهد که همه گزینه هایی که می تواند بازار نفت را متوازن کند، برای اوپک و متحدانش باز است.