لطفا کمی صبر کنید

اولین قدم در ساماندهی اموال دولت، احصاء دارایی‌هاست

وزیر اقتصاد هدف از اجرای پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت را برقراری انضباط مالی و کاهش وابستگی به بودجه نفت عنوان کرد.