لطفا کمی صبر کنید

همه زائران اربعین حسینی زیر پوشش بیمه ایران

شرکت بیمه ایران همه زائران اربعین حسینی را که به صورت انفرادی یا گروهی و به طور قانونی از کشور خارج می‌شوند، بیمه می‌کند.