لطفا کمی صبر کنید

تصویب نامه مهم هیات وزیران درباره خسارت فوت مسبب حادثه درماه حرام

رکنا: براساس تصویب نامه هیات وزیران در صورتی که مسبب حادثه در تصادف در ماه حرام فوت کند، از محل بیمه نامه حوادث سرنشین…