لطفا کمی صبر کنید

نباید از سرمایه، مالیات اخذ شود

ایلنا: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت:هدف اخذ مالیات بر درآمد است به عبارتی نباید از سرمایه، مالیات اخذ شود.