لطفا کمی صبر کنید

مینی‌بوس‌ها در جاده رشد تولید می‌رانند

خرداد ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس به طور میانگین ۱۵۰.۶ درصد افزایش یافت.