لطفا کمی صبر کنید

تداوم کاهش نرخ بیکاری در کشورهای توسعه یافته

سازمان توسعه همکاری اقتصادی اعلام کرد متوسط نرخ بیکاری ۳۵ کشور عضو این سازمان برای دومین ماه متوالی کاهش یافته و به ۵.۲ درصد رسیده است.