لطفا کمی صبر کنید

آب‌رسانی اضطراری به ۲۰۰ شهر در دستور کار قرار گرفت

وزیر نیرو گفت: آبرسانی به ۲۰۰ شهر کشور با تامین اعتبار یک هزار میلیارد تومان منابع به عنوان طرح‌های اولویت‌دار و اضطراری در دستور کار وزارت نیروست.