لطفا کمی صبر کنید

معاون آخوندی: با تخلفات و بی قانونی نظام مهندسی مماشات نمی‌کنیم

به فاصله ۴۸ ساعت پس از اظهارات رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی مبنی بر تهدیدش توسط وزارت راه و شهرسازی، معاون آخوندی تاکید کرد: با متخلفان سازمان نظام مهندسی ساختمان مماشات نمی‌کنیم.