لطفا کمی صبر کنید

بازار نهاده‌ها آشفته، تخم مرغ گران

یک مقام مسئول با اشاره به آشفتگی ایجاد شده در بازار نهاده‌های دامی و همزمان با آن، افزایش قیمت تخم‌مرغ گفت: شرکت پشتیبانی امور دام، هم‌دست واردکنندگان شده است.