لطفا کمی صبر کنید

معاون بازرگانی داخلی و اقتصادی وزارت صنعت معدن و تجارت منصوب شد

با حکم شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، حسن یونس سینکی به عنوان معاون بازرگانی داخلی و اقتصادی وزارت صنعت معدن و تجارت منصوب شد.