لطفا کمی صبر کنید

احیای جاده ابریشم و جایگاه فرامنطقه ای ایران

در چرخه اقتصاد جهانی هر کشوری دارای مزیت نسبی محلی و منطقه ای است که باید با راهبرد، سیاست و برنامه ریزی عملیاتی مناسب آن را به مزیت رقابتی بین المللی تبدیل کند.