لطفا کمی صبر کنید

گزارش‌گیری واریز سود از طریق سامانه جدید سهام عدالت

رکنا: در نسخه جدید سامانه سهام عدالت جداول وضعیت تخصیص و واریز سود در صورتحساب دارایی مشمولان طراحی و پس از شروع مراحل…