لطفا کمی صبر کنید

تمام فرودگاه های غرب کشور فعال هستند

شرکت فرودگاه ها اعلام کرد با وجود زلزله به وقوع پیوسته در غرب ایران، تمام فرودگاه های این منطقه فعال هستند.