لطفا کمی صبر کنید

امیدی به کاهش تعرفه صادرات لبنیات به عراق نداریم