لطفا کمی صبر کنید

ریالی از بسته حمایتی اصناف پرداخت نشد

رئیس اتاق اصناف ایران با گلایه از سرکشی به ٢٥٠٠حساب شخصی واحدهای صنفی گفت: حتی یک ریال از بسته حمایتی اصناف پرداخت نشد.