لطفا کمی صبر کنید

گمرک ایران میزبان اجلاس آتی کمیته فنی کشور‌های عضو اکو

ایران به در خواست اعضای فنی حاضر در چهارمین اجلاس کمیته کارشناسی گمرکات کشورهای عضو اکو میزبان اجلاس آتی خواهد بود.