لطفا کمی صبر کنید

بسته حمایتی دولت از اصناف بلاتکلیف است

رئیس اتاق اصناف ایران از تحقق نیافتن و بلاتکلیفی بسته حمایتی دولت از اصناف خبر داد.