لطفا کمی صبر کنید

یک کمربند- یک جاده ؛ عامل بهبود در صنعت حمل و نقل دریایی

رئیس نمایندگی کشتیرانی مرسک در آسیای شمالی گفت: طرح ابتکاری یک کمربند یک جاده چین عامل حمایتی برای بهبود صنعت کشتیرانی خواهد بود.