لطفا کمی صبر کنید

ایمنی، مقوله‌ای مغفول مانده در معادن کشور/ نقش حیاتی معادن در اقتصاد کشور

ایمنی همیشه برای انجام کارها از اولویت برخوردار بوده است به خصوص در کارهای سخت همانند فعالیت در معادن که امری حیاتی است اما کمتر به این موضوع در بخش معدن توجه شده است.