لطفا کمی صبر کنید

عوارض 16درصدی واردات گوشی تلفن همراه مسافری

گمرک ایران اعلام کرد: حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری، ۱۶ درصد است.