لطفا کمی صبر کنید

اقتصاد مکزیک آب رفت

در ربع سوم امسال اقتصاد مکزیک بیش از آنچه قبلا تصور می‌شد آب رفت که علت آن تأثیر طوفان‌ها و زلزله‌ها بر صنایع نفت و توریسم این کشور و نگرانی از به نتیجه نرسیدن نفتا بود.