لطفا کمی صبر کنید

مشکلات تولیدکنندگان خرد کشاورزی باتشکیل تشکل و تعاونی قابل حل است

سنندج- معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تولیدکنندگان خرد برای اینکه مشکلات آنها حل شود باید به سمت تشکیل تشکل ها و تعاونی ها حرکت کنند و بهره برداری از این ظرفیت های این بخش ضروری است.