لطفا کمی صبر کنید

همه لکوموتیوها به سیستم ATC مجهز شوند

مدیر عامل راه آهن خواستار تجهیز همه لکوموتیوها به سامانه های نوین ATC ، تحلیل سوانح و پیشگیری از وقوع سوانح مشابه شد.