لطفا کمی صبر کنید

آن روی سکه یک "حراجی" + فیلم

حراجی سکه در بانک کارگشایی که از هفته پیش آغاز شده، پشت صحنه هایی دارد که از راز گرانی این روزهای سکه پرده بر می دارد.