لطفا کمی صبر کنید

قراردادهاي يک طرفه شرکت هاي فروش خودروهاي خارجي بلاي جان مشتريان

دبير اتحاديه دارندگان و فروشندگان اتومبيل گفت: قراردادهاي شرکت هاي فروش ، پيش فروش و نمايندگي هاي خودرو تعهدات خريدار را نسبت به تامين وجه پرداختي الزام آور مي کند اما تعهدات و مسئوليت شرکت ها را نسبت به مشتري غيرالزم آور مي کند.