لطفا کمی صبر کنید

رئيس سازمان بورس: هم اکنون بورس ايران عضو ناظر آيسکو است

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از برنامه ريزي براي افزايش ميزان سرمايه گذاري خارجي از طريق سرمايه گذاري در سبد دارايي خبر داد و گفت: هم اکنون بيش از دو هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري خارجي در بازار سهام انجام شده که بيشتر آن پس از برجام بوده است.