لطفا کمی صبر کنید

گوشت گوسفندی؛ 41 هزار تومان در بازار

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفند، قیمت گوشت را در بازار خرده فروشی 40 تا 41 هزار تومان اعلام کرد.