لطفا کمی صبر کنید

توافق ضمنی ایران و عراق برای برداشت مشترک از دو میدان مشترک نفتی

در دیدار وزرای نفت ایران و عراق، توافقی ضمنی برای برداشت مشترک از دو میدان مشترک نفتی مطرح شد که قرار است در دیدار بعدی به توافق کتبی منجر شود.