لطفا کمی صبر کنید

کاهش قیمت نفت با احتمال افزایش تولید نفت خام آمریکا در سال ۲۰۱۸