لطفا کمی صبر کنید

افزایش ظرفیت انتقال گاز کشور به ۴۰۰ میلیارد مترمکعب

مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به چشم انداز ۱۴۰۴ گفت: میزان انتقال گاز از ۲۴۰ میلیارد متر مکعب گاز به ۴۰۰ میلیارد مترمکعب افزایش می یابد.