لطفا کمی صبر کنید

دامپزشکان بسیجی ۲۶ هزار دام را در روستاهای زلزله زده معاینه کردند

رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی کشور با بیان اینکه دامپزشکان بسیجی ۲۶ هزار دام درروستاهای زلزله زده کرمانشاه توسط معاینه کردند گفت: در مناطق زلزله زده نیاز مبرمی به ساخت جایگاه های اضطراری نگه داری دام و تامین علوفه وجود دارد.