لطفا کمی صبر کنید

پژو در زمین کشاورزی + عکس

کشاورز ایرانی، از تولیدات خودروسازی برند پژو برای استفاده در زمین‌های کشاورزی به عنوان دنباله بند ماشین‌ کشاورزی، بهره گرفت.