لطفا کمی صبر کنید

عوارض خروج از کشور؛ تنظیم بازار ارز و منافع ملی

یک کارشناس ارشد اقتصادی مزیت های افزایش عوارض خروج از کشور و راهکارها برای استفاده بهتر از این ظرفیت را تشریح کرد.