لطفا کمی صبر کنید

جزییات تصمیمات دولت برای تهاتر بدهی ها/جدول شرکتهای مشمول تهاترها

هیات دولت در مصوبه ای، تصمیمات جدیدی را برای تهاتر بدهی های دولت و شرکتهای دولتی اتخاذ کرد.