لطفا کمی صبر کنید

آغاز فعاليت نمايندگی بازرگانی باشقيرستان روسيه در ايران

همکاری‌ بازرگانی و تجاری جمهوری باشقیرستان روسیه در ایران وارد دور تازه‌ای می‌شود.