لطفا کمی صبر کنید

رستوران هاي عرضه کننده قليان پلمپ مي شوند

رئيس اتحاديه رستوران داران از غيرقانوني بودن عرضه قليان در رستوران ها و پلمپ واحدهاي متخلف خبرداد.